Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2013

touchofvintage
lu­bie jak pachniesz, chciala­bym złapać trochę two­jego za­pachu do bu­teleczki i ot­wierać ją, i czuć, że jes­teś blis­ko mnie .. 
— zeszyt w cytaty
touchofvintage
touchofvintage
0996 8c51
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveistrue loveistrue
touchofvintage
5901 01eb
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveistrue loveistrue

January 26 2013

touchofvintage
3810 fd31
Reposted fromIriss Iriss viaherlips herlips

January 18 2013

touchofvintage
touchofvintage
8135 2cc5
Reposted fromlaj laj viacharlie69 charlie69
touchofvintage
6379 ea70
Reposted fromuszkowo uszkowo viaimbirimbir imbirimbir
touchofvintage
I chyba nie istniało nic wspanialszego , od tego jak na mnie patrzył .
Reposted fromnienormalnie nienormalnie viaimbirimbir imbirimbir
touchofvintage
4410 a5a2
Tego tak na prawdę potrzebuję ! 
Reposted fromcouples couples vialoveistrue loveistrue
touchofvintage
1005 bebd 500
Reposted fromumorusana umorusana viaerand erand
touchofvintage
Spotkanie dwóch osób jest niczym zetknięcie dwu substancji chemicznych, jeżeli zachodzi reakcja, obie ulegają przemianie.
— Carl Jung
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaX88B88 X88B88
touchofvintage
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viaX88B88 X88B88
touchofvintage
Przytulanie ukochanej osoby daje siłę bez dopalaczy, uspokaja bardziej niż papieros. 
Reposted frommefir mefir viaX88B88 X88B88

January 15 2013

touchofvintage
0591 592e
Reposted fromClary Clary viajustthewayyouare justthewayyouare
touchofvintage
Lubię zapach Twojego ciała. Tak pachną najpiękniejsze chwile mojego życia.
— znalezione
touchofvintage
touchofvintage
8249 f29d
touchofvintage
lubię , gdy nazywasz mnie swoją.
Reposted fromnexxt nexxt vialoveistrue loveistrue
touchofvintage
5296 1ba3
włosy <3
Reposted frominsidemyhell insidemyhell vialoveistrue loveistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl